วิธีตรวจสอบและปรับค่าเมื่อเปลี่ยนไส้แบตเตอรี่ (สามารถใช้งานได้ 1.30 – 3.00 ชั่วโมง แล้วแต่การใช้งาน) Windows XP
 1. นำแบตเตอรี่ใส่ Notebook สามารถใส่ได้พอดีกับตัวล็อก (แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนจะมีตำหนิมากน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของกรอบ แบตเตอรี่)
 2. นำสายชาร์จมาเสียบกับตัว Notebook เปิดเครื่อง แล้วดูสัญญาลักษณ์เครื่องหมายการชาร์จของตัวNotebook สังเกตเปอร์เซ็นต์ว่ามีการเปลี่ยนแปลง ชาร์จทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาที
 3. ปิดเครื่องแล้วนำ สายชาร์จออกจากตัว Notebook เปิดเครื่อง สั่งเกตว่าเครื่องเปิดติดตามปกติ (ถ้าไม่ติดแปลว่าวงจรในตัวแบตเตอรี่เสีย ติดต่อบริษัท 027300022
 4. เมื่อเปิดเครื่องติดแล้วชาร์จทิ้งไว้ 3 ชั่วโมง (แบตเตอรี่ทั่วไปชาร์จเต็มประมาณ 3 – 4  ชั่วโมง)
 5. นำสายชาร์จออก
 6. ปรับค่า Windows  ดังนี้  windows XP (เพื่อไม่ให้เครื่องดับก่อนเวลาที่ควร ประมาณ 1.30-3.00 น.)

กด start เลือก Control Panel \ Power Options

 

เลือก หัวข้อ Alarms ปรับค่าทั้งหัวข้อบนและล่าง เป็น 2 ถึง 5  %  (ปรับค่าให้ได้ต่ำที่สุด)

เลือก Alarm Action ในหัวข้อ Critical battery alarm

คลิก เครื่องหมายถูกออกจากหัวข้อ  When the alarm goes.off.the computer will:       
กด Apply และ OK

 1. ใช้แบตเตอรี่จน Windows เตือน ที่ 1 % ปิดเครื่อง เปิดเครื่องเข้ามาใหม่ เข้าหน้า Bios Setup ทิ้งเครื่องไว้ในหน้าจอ Bios Setup จนกระทั้งเครื่องดับ (การเข้าหน้า Bios Setup เปิดเครื่องเข้ามาให้ดูบรรทัดสุดท้ายของจอ ว่าจะเข้าหน้า Bios กดปุ่ม อะไร เช่น บางเครื่องกด F2 หรือบางเครื่องกดF1หรือ บางเครื่องกดF10หรือบางเครื่องกด F12 หรือบางเครื่องกดdel สองครั้งแล้วกด enter)
 2. เสียบสายชาร์จ ทิ้งไว้ 3 - 4 ชั่วโมง
 3. ลองใช้งาน (สามารถใช้งานได้ 1.30 – 3.00 ชั่วโมง แล้วแต่การใช้งาน)
วิธีตรวจสอบและปรับค่าเมื่อเปลี่ยนไส้แบตเตอรี่ (สามารถใช้งานได้ 1.30 – 3.00 ชั่วโมง แล้วแต่การใช้งาน) Windows 7
 1. นำแบตเตอรี่ใส่ Notebook สามารถใส่ได้พอดีกับตัวล็อก (แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนจะมีตำนิมากน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของกรอบ แบตเตอรี่)
 2. นำสายชาร์จมาเสียบกับตัว Notebook เปิดเครื่อง แล้วดูสัญญาลักษณ์เครื่องหมายการชาร์จของตัวNotebook สังเกตเปอร์เซ็นต์ว่ามีการเปลี่ยนแปลง ชาร์จทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาที
 3. ปิดเครื่องแล้วนำ สายชาร์จออกจากตัว Notebook เปิดเครื่อง สั่งเกตว่าเครื่องเปิดติดตามปกติ (ถ้าไม่ติดแปลว่าวงจรในตัวแบตเตอรี่เสีย ติดต่อบริษัท 027300022
 4. เมื่อเปิดเครื่องติดแล้วชาร์จทิ้งไว้ 3 ชั่วโมง (แบตเตอรี่ทั่วไปชาร์จเต็มประมาณ 3 – 4  ชั่วโมง)
 5. นำสายชาร์จออก
 6. ปรับค่า windows 7 ดังนี้ (เพื่อไม่ให้เครื่องดับก่อนเวลาที่ควร ประมาณ 1.30-3.00 น.)

กด start เลือก Control Panel \ Power Options \

 1. กด  Power saver ตามด้วย Change plan settings
 2.  กด Change advanced power settings ใน Edit plan Settings
 3. เลือก  Power saver [Active]  แล้วเลือกหัวข้อ BATTERY 
 4. เลือก  Balanced แล้วเลือกหัวข้อ BATTERY ปรับค่าตามรูปที่ 7,8และ9 กด Apply
 5. เลือก High performance แล้วเลือกหัวข้อ BATTERY  ปรับค่าตามรูป 7,8และ9 กด Apply
 6.  กด OK
 7. ใช้แบตเตอรี่จน Windows เตือน ที่ 1 % ปิดเครื่อง เปิดเครื่องเข้ามาใหม่ เข้าหน้า Bios Setup ทิ้งเครื่องไว้ในหน้าจอ Bios Setup จนเครื่องดับ (การเข้าหน้า Bios Setup เปิดเครื่องเข้ามาให้ดูบรรทัดสุดท้ายของจอ ว่าจะเข้าหน้า Bios กดปุ่ม อะไร เช่น บางเครื่องกด F2 หรือบางเครื่องกดF1หรือ บางเครื่องกดF10หรือบางเครื่องกด F12 หรือบางเครื่องกดdel สองครั้งแล้วกด enter)
 8. เสียบสายชาร์จ ทิ้งไว้ 3 - 4 ชั่วโมง
 9. ลองใช้งาน (สามารถใช้งานได้ 1.30 – 3.00 ชั่วโมง แล้วแต่การใช้งาน)


หมายเหตุ

download calibrate battery