ปัจจุบันรถ EV หรือ รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ได้มีการใช้งานที่เพิ่มปริมาณขึ้นๆเรื่อย เมื่อผ่านการใช้ไป 2 -3  ปี แบตเตอรี่ก็จะเริ่มเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานเป็นปกติ และ ประมาณ 5 ปี แบตก็จะเสื่อมสภาพโดยสมบูรณ์ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ละลูกมีราคาสูงเกือบครึ่งหนึ่งของราคาตัวรถ ในฐานะที่ ออสก้า เป็นผู้เชี่ยวชาญแบตเตอรี่ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ที่สามารถใช้ทดแทนแบตเตอรี่รถไฟฟ้าเดิมได้ และ สามารถใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นในราคาที่ ประหยัดลง

EV / E-TUK TUK

เรียงตาม :
Engine by shopup.com